Bij de Starters Renteregeling is er sprake van een lening die de consument bij Social Finance opbouwt. De lening moet worden terugbetaald aan Social Finance. Echter wanneer er sprake is van geen of onvoldoende waardestijging van de woning dan scheldt Social Finance (een deel van) de lening kwijt. Om dit bedrag te bepalen, gaan wij uit van de verkoopprijs van de onroerende zaak. Zodra u ons deze waarde doorgeeft, kunnen wij de aflosnota opstellen en aan u versturen per email. U kunt uw verzoek sturen naar info@startersrenteregeling.nl.