In 2009 lanceerde Social Finance de Starters Renteregeling, in samenwerking met enkele woningcorporaties, Achmea Hypotheekbank (FBTO, Woonfonds) en Vereniging Eigen Huis. De Nederlandse woningmarkt was toen in een diepe crisis gedompeld. De vraag stagneerde en er was sprake van een overschot aan te koop staande woningen. De Starters Renteregeling heeft toen voor veel consumenten en woningcorporaties het verschil gemaakt bij het realiseren van hun doelstellingen.

Betaal ik rente over de voorschotten?

Zolang u recht heeft op de maandelijkse voorschotten bouwt u een schuld op aan Social Finance, De zogenaamde Lening neemt elke maand toe met het bedrag van het maandelijkse voorschot. Gedurende deze periode brengt Social Finance geen rente in rekening over de opgebouwde Lening. Het kan zijn dat u tussentijds wilt stoppen met het opnemen van de voorschotten, zonder dat u de opgebouwde Lening al aan ons terugbetaalt. Ook kan het zijn dat uit de inkomenstoets, die na de eerste 10 jaar plaatsvindt,  blijkt dat uw inkomen passend is voor de hypotheek waardoor de voorschotten door Social Finance worden stopgezet. U gaat vanaf dat moment de volledige hypotheekrente zelf betalen. In beide gevallen is het zo dat de Lening voor u pas rentedragend wordt zodra de eerste 10 jaren na het ingaan van de hypotheek (en de aankoop van uw woning indertijd) zijn verstreken. De rente die Social Finance u in rekening brengt hoeft u niet direct te betalen, deze wordt door ons bijgeschreven bij de Lening en hoeft u pas terug te betalen wanneer u de woning verkoopt. Overigens is de rente niet te vergelijken met die van normale hypotheken; deze is namelijk gelijk aan de consumentenprijsindex (cpi).

Hoe werkt de Starters Renteregeling?

Met de Starters Renteregeling krijgt u meer ruimte in uw portemonnee. Het basisprincipe is eenvoudig: de woningcorporatie betaalt via Social Finance 20% van de maandelijkse hypotheekrente voor u, 10 jaar lang (dit noemen we de voorschotten). De voorschotten zijn een lening en dient u terug te betalen. U mag deze onder voorwaarden overigens wèl bijna helemaal aftrekken van uw belastbaar inkomen. Uw maandelijkse hypotheeklasten zijn zo dus een stuk lager. Pas wanneer u de woning gaat verkopen, of na 30 jaar, betaalt u de voorgeschoten hypotheekrente terug. En alléén als uw huis meer waard is geworden. Veilig dus.

Wie is Social Finance?

De deelnemende woningcorporaties hebben zich verenigd in Social Finance. Social Finance is de spin-in-het-web van de Starters Renteregeling, zowel bestuurlijk als administratief. Zodra u uw woning heeft gekocht, heeft u niet meer met de woningcorporatie te maken maar wel met Social Finance. Omdat Social Finance de lening verstrekt die onderdeel uitmaakt van de Starters Renteregeling ontvangt u jaarlijks uw jaaropgave van Social Finance.

Wordt mijn inkomen tijdens de looptijd van de hypotheek nog getoetst of opgevraagd?

De voorschotten worden in eerste instantie voor 10 jaar toegekend. Of deze daarna worden voortgezet, hangt met name af van de hoogte van uw toekomstige inkomen. U krijgt van Social Finance bijtijds bericht wanneer de looptijd van de voorschotten afloopt. Als u dan een verlenging vraagt en kunt aantonen dat uw inkomen nog steeds te laag is om de totale hypotheeklast te dragen, dan kunnen de voorschotten met vijf jaar verlengd worden. Daarna vindt iedere vijf jaar tot aan het einde van de resterende looptijd van de Starters Renteregeling een inkomenstoets plaats voor een herbeoordeling van de regeling.

Wat gebeurt er als uit de inkomenstoets blijkt dat de voorschotten niet meer worden voortgezet?

Als uit de inkomenstoets blijkt dat uw inkomen passend is voor de hypotheek dan worden de voorschotten stopgezet. U gaat vanaf dat moment de volledige hypotheekrente zelf betalen. Uw maandlasten worden dan dus hoger. U betaalt dan namelijk de hypotheekrente zoals bij een soortgelijke, reguliere hypotheek. Vanaf dat moment brengt Social Finance een rentevergoeding in rekening over het totaal van de opgenomen voorschotten (de lening). Deze rente is gelijk aan de consumentenprijsindex (cpi) en wordt bijgeschreven bij de lening. Ook deze rente hoeft u pas terug te betalen wanneer u de woning verkoopt.