Hieronder treft u alle vragen aan die betrekking hebben op het verkopen van uw woning en de gevolgen die dit heeft voor uw Starters Renteregeling.

Mag ik zelf bepalen aan wie en wanneer ik mijn woning verkoop?

Ja, dat mag u zelf bepalen. De Starters Renteregeling is een financieel hypotheekproduct en geen koopvorm zoals bijvoorbeeld KoopGarant. De Starters Renteregeling kent daarom ook geen aanbiedingsplicht of terugkoopverplichting. U mag dus zelf bepalen wanneer en aan wie u de woning verkoopt, tenzij u indertijd uitdrukkelijk anders met de verkopende woningcorporatie bent overeengekomen. Dit zou dan opgenomen moeten zijn in de koopovereenkomst die u heeft ondertekend.

Hoe werkt de Starters Renteregeling als ik verkoop? En wat betekent dat voor mij?

Met de Starters Renteregeling heeft Social Finance met maandelijkse voorschotten uw te betalen bedrag verlaagd. U vindt deze voorschotten in de offerte die u bij het afsluiten van de hypotheek heeft ondertekend. De som van deze voorschotten moet u terugbetalen. Maar let op: u hoeft nooit meer terug te betalen dan de helft van het positieve verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs die u indertijd voor de woning heeft betaald. En als u de woning verkoopt voor een prijs die gelijk of lager is dan de aankoopprijs die u indertijd heeft betaald, dan hoeft u niets terug te betalen. U vindt de aankoopprijs terug in uw koopovereenkomst. Bekijk voor meer toelichting de voorbeeldberekeningen.

Koopt de woningcorporatie mijn woning terug?

Nee, de woningcorporatie koopt uw woning niet terug. De Starters Renteregeling is een financieel hypotheekproduct en geen koopvorm en kent daarom ook geen aanbiedingsplicht of terugkoopverplichting. U mag dus zelf bepalen wanneer en aan wie u de woning verkoopt, tenzij u indertijd uitdrukkelijk anders met de verkopende woningcorporatie bent overeengekomen. Dit zou dan opgenomen moeten zijn in de koopovereenkomst die u heeft ondertekend.

Wat moet ik doen als ik mijn woning wil verkopen?

Het is belangrijk dat u van tevoren ongeveer weet hoeveel u terug moet betalen. Verder hoeft u niets te doen omdat de verrekening van de Starters Renteregeling enkele weken voor de overdrachtsdatum van de woning door de notaris bij ons wordt opgevraagd. Vervolgens versturen wij de aflosnota naar de notaris en ter informatie ook naar u. De notaris neemt deze mee in de totale afrekening die u voor de overdrachtsdatum van de notaris ontvangt.

Wat gebeurt er met de Starters Renteregeling als ik mijn huis gedwongen moet verkopen?

Bij gedwongen verkoop wordt de Starters Renteregeling op dezelfde manier afgehandeld als bij een gewone verkoop. Indien de woning wordt verkocht voor dezelfde of een lagere prijs dan de aankoopprijs die u indertijd voor de woning heeft betaald, dan wordt de Starters Renteregeling kwijtgescholden.

Ik heb met verbouwingen mijn woning aangepast en verbeterd. Heeft dit invloed op de verrekening bij verkoop?

De terugbetaling van de Starters Renteregeling is gebaseerd op het verschil tussen de verkoop- en de aankoopprijs. Verbouwingen hebben hierop geen invloed. Bekijk voor meer toelichting de voorbeeldberekeningen.

Ik ga mijn woning verkopen met verlies. Wat gebeurt er met de Starters Renteregeling?

Indien de woning wordt verkocht voor dezelfde of een lagere prijs dan de aankoopprijs die u indertijd voor de woning heeft betaald, dan wordt de Starters Renteregeling kwijtgescholden.

Hoe kan ik van tevoren inschatten hoeveel ik moet terugbetalen aan Social Finance?

In de offerte die u indertijd heeft ondertekend, staat het verloop en de optelsom van de voorschotten die u moet terugbetalen. Ook kunt u eventueel een inschatting maken met behulp van de jaaropgave(n) die u van ons heeft ontvangen. Vervolgens maakt u een inschatting van de verkoopprijs die u denkt te realiseren, en kijkt u tegen welke prijs u de woning indertijd heeft gekocht. Bekijk voor meer toelichting de voorbeeldberekeningen.

Heb ik een taxatierapport nodig als ik mijn woning wil verkopen?

Nee, dat heeft u niet nodig. Bij de Starters Renteregeling gaan we uit van het verschil tussen de verkoopprijs van de woning en de prijs die u indertijd bij aankoop voor de woning heeft betaald.