Hieronder treft u alle vragen aan die betrekking hebben op het doen van belastingaangifte met uw Starters Renteregeling en het verstrekken van jaaropgaven.

Wanneer ontvang ik de jaaropgave voor de belastingaangifte?

Na afloop van elk kalenderjaar ontvangt u van Social Finance per post een jaaropgave die u kunt gebruiken voor uw belastingaangifte. De jaaropgaven worden doorgaans in de loop van februari over het voorgaande kalenderjaar per post verstuurd.

Ik heb vorig jaar mijn Starters Renteregeling beëindigd. Waarom heb ik nu geen jaaropgave ontvangen?

Toen u uw Starters Renteregeling stopte, heeft u van ons een afrekening ontvangen. Dit is de zogenaamde aflosnota. Daarnaast ontvangt u na afloop van het kalenderjaar van Social Finance per post een jaaropgave die u kunt gebruiken voor uw belastingaangifte. De jaaropgaven worden doorgaans in de loop van februari over het voorgaande kalenderjaar per post verstuurd.

Ik kan mijn jaaropgave niet vinden. Kan ik ook een duplicaat opvragen?

Jaaropgaven worden in principe éénmalig verstrekt. Bij wijze van uitzondering kunnen we u de jaaropgave voor een tweede maal toesturen. U kunt dan een verzoek sturen naar info@startersrenteregeling.nl onder vermelding van uw naam, adres, hypotheeknummer en welk kalenderjaar het betreft. Wij sturen de jaaropgave dan per post nogmaals naar u toe.

Kan ik mijn jaaropgave ook digitaal ontvangen?

Nee, dat is niet mogelijk. Social Finance is gebonden aan wet- en regelgeving conform de Autoriteit Financiële Markten. Om deze reden is het niet gewenst dat wij jaaropgaven per email verstrekken. Uw jaaropgave ontvangt u daarom altijd per post en deze wordt slechts éénmalig verstrekt. Bij wijze van uitzondering kunnen wij u de jaaropgave voor de tweede maal per post toesturen. U kunt dan een verzoek sturen naar info@startersrenteregeling.nl onder vermelding van uw naam, adres, hypotheeknummer en welk kalenderjaar het betreft.

Hoe vul ik mijn belastingaangifte in?

De Starters Renteregeling is nog niet vooraf door de Belastingdienst ingevuld in uw aangifte. Dit kunt u eenvoudig zelf doen door de vraag ‘Heeft u nog een hypotheek of andere schuld?’ met ja te beantwoorden. U kunt de Starters Renteregeling dan als volgt toevoegen. Bij geldverstrekker vult u in Social Finance N.V., alsmede uw leningnummer. Vervolgens vult u bij de schuld op 1 januari èn de schuld op 31 december € 0 in. Bij de rente die u betaalt vult u het vetgedrukte bedrag op uw jaaropgave in. Bij de overige vragen geeft u dezelfde antwoorden als bij uw eerste hypotheek.