Hieronder treft u alle vragen aan die betrekking hebben op het tussentijds aflossen van uw Starters Renteregeling of het stopzetten van de regeling.

Ik wil graag weten wat mijn opgebouwde schuld is. Kan ik een pro forma aflosnota opvragen?

De snelste manier om een idee te krijgen van de hoogte van uw lening bij Social Finance, is door uw laatste jaaropgaven te bekijken. Ook kunt u het verloop van de lening terugvinden in de offerte van de Starters Renteregeling die u indertijd hebt ondertekend. Het kan ook zijn dat u een document nodig heeft waarin de exacte hoogte van de lening op een bepaalde datum is vermeld: een zogenaamde pro forma aflosnota. Dit komt met name voor als u een nieuwe hypotheek wilt afsluiten. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@startersrenteregeling.nl onder vermelding van uw gegevens. Wij versturen u de pro forma aflosnota dan binnen enkele dagen per post.

Hoe zit het fiscaal als ik de lening aan Social Finance terugbetaal?

U heeft indertijd uw woning aangekocht met het geld van de hypotheek bij Obvion of FBTO/Woonfonds Achmea. 20% van de hypotheekrente wordt betaald door de maandelijkse voorschotten uit de Starters Renteregeling. De lening die u met de Starters Renteregeling bij Social Finance opbouwt, is de optelsom van alle maandelijkse rentevoorschotten die u tot nu toe heeft verbruikt (en niet een extra hypotheekbedrag ineens dat u indertijd heeft gebruikt om de woning te kopen). Daarom ziet de fiscus de lening bij Social Finance niet als ‘Hypotheekschuld voor de eigen woning’ in belastingbox 1.

 

Bij verkoop heeft u te maken met de bijleenregeling. De bijleenregeling bepaalt dat u de fiscale overwaarde op uw woning in zijn geheel moet investeren in een nieuwe koopwoning. De fiscale overwaarde is het positieve verschil tussen de verkoopwaarde van uw woning en de resterende hypotheekschuld voor de eigen woning in belastingbox 1. Omdat u met een deel van die overwaarde de lening aan Social Finance moet terugbetalen (tot maximaal de helft van de meerwaarde), heeft u dit bedrag niet meer beschikbaar. Dat betekent dat u bij de aankoop van een nieuwe woning hiervoor misschien extra moet lenen. De rente die u betaalt op deze extra lening is niet aftrekbaar.

Moet ik iets doorgeven of regelen voor de Starters Renteregeling als ik extra aflos?

U hoeft aan ons niets door te geven. Bij een extra aflossing wordt de hoogte van de Starters Renteregeling automatisch aangepast omdat Social Finance dit via de hypotheekbank verneemt.

Zijn er beperkingen met betrekking tot het extra aflossen?

Wat de Starters Renteregeling betreft zijn er geen beperkingen. Wij raden u wel aan goed te letten op de eventuele beperkingen van de hypotheekbank (Obvion of Woonfonds/FBTO Achmea) en eventueel advies in te winnen bij uw adviseur.

Ik ben van plan extra af te lossen op mijn hypotheek. Wat betekent dit voor de Starters Renteregeling?

Wanneer u een extra aflossing doet op uw hypotheek wordt de hoogte van de voorschotten van de Starters Renteregeling automatisch aangepast. U hoeft ons dus niets door te geven omdat Social Finance dit via de hypotheekverstrekker verneemt. Zodra Social Finance uw aflossing administratief heeft verwerkt, ontvangt u bericht en een nieuw overzicht van de voorschotten.

Wat gebeurt er met de Starters Renteregeling als ik wil oversluiten naar een andere hypotheekbank?

Als u besluit om de hypotheek bij Obvion of Woonfonds/FBTO Achmea te stoppen en over te sluiten naar een andere hypotheekbank, dan stopt op dat moment ook de Starters Renteregeling. U betaalt geen boete, maar u moet wel de lening aan Social Finance terugbetalen. De lening bestaat uit de som van alle voorschotten die u tot het moment van oversluiten heeft ontvangen. Kijk hiervoor ook bij de vragen onder het kopje aflossen en stopzetten.

Hoe weet ik hoeveel ik moet terugbetalen aan Social Finance?

U kunt heel gemakkelijk een eerste schatting maken aan de hand van de tabel in de offerte die u indertijd heeft ondertekend. Dit kunt u terugvinden onder het kopje verloop Starters Renteregeling in uw offerte. Ook ontvangt u elk jaar een jaaropgave die u kunt gebruiken voor het doen van belastingaangifte. Hierin is de stand van de lening per 31 december van het voorgaande jaar opgenomen. Als u er niet uitkomt of vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Social Finance en een e-mail sturen naar info@startersrenteregeling.nl.

Hoe werkt het als ik wil stoppen met de Starters Renteregeling?

Als u wilt stoppen zonder dat u de woning verkoopt dan moet u, eventueel via uw adviseur, een verzoek indienen bij de hypotheekbank (Obvion of Woonfonds/FBTO Achmea). Op basis van uw huidige inkomensgegevens bepaalt de hypotheekbank of een hypotheek zonder de Starters Renteregeling voor u passend en verantwoord is. Zo ja, dan kunt u stoppen en heeft u de keuze of u de opgebouwde lening (de som van de door u genoten voorschotten tot het moment van stoppen) aan ons terugbetaalt of niet. Indien u de lening niet terugbetaalt, zal deze met ingang van het elfde jaar na de oorspronkelijke start van de hypotheek rentedragend worden. Dit kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden die u bij de offerte heeft ontvangen.

Wat moet ik doen als ik van de Starters Renteregeling af wil?

U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de adviseur waar u de hypotheek indertijd heeft afgesloten. U kunt dan advies krijgen of het stoppen met de Starters Renteregeling voor u haalbaar is en of er wellicht nog andere mogelijkheden voor u zijn om uw hypotheek aan te passen. Social Finance kan en mag u hierin niet adviseren.

Kan ik zelf tussentijds stoppen met de Starters Renteregeling?

Ja, dat kan. Maar u moet daarbij wel toestemming krijgen van de hypotheekbank (Obvion of Woonfonds/FBTO Achmea). De hypotheekbank zal u vragen om uw inkomensgegevens. Daarmee moet de hypotheekbank bepalen of de hypotheek zonder de Starters Renteregeling op uw inkomen past binnen de landelijke toetsregels. Er moet vast komen te staan dat de hypotheek ook zonder de Starters Renteregeling verantwoord en passend voor u is.