De voorbereidingen voor het verspreiden van de jaaropgaven over het jaar 2023 is inmiddels in volle gang. Wij verwachten medio februari de jaaropgave 2023 aan consumenten toe te sturen, deze worden per post verstuurd naar het bij ons bekende adres. Mocht u de jaaropgave van andere jaren kwijt zijn, dan kunt u bij ons een kopie opvragen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar: info@startersrenteregeling.nl onder vermelding van uw hypotheeknummer. Wij sturen u dan een kopie toe.

Wat betekent het voor u als consument dat Social Finance is gestopt met het aanbieden van hypotheken met de Starters Renteregeling?

Per 1 juli 2016 is Social Finance gestopt met het aanbieden van hypotheken met de Starters Renteregeling. De bestaande leningportefeuille blijft onveranderd in beheer bij Social Finance in samenwerking met Achmea en Obvion. Wanneer u als consument een Starters Renteregeling heeft afgesloten dan zult u dus weinig merken van de stopzetting. Social Finance blijft zich, in samenwerking met Achmea en Obvion, inzetten voor het beheer (wijzigingen, extra aflossingen en beëindigingen) van de lopende hypotheken met de Starters Renteregeling.

Op deze website treft u de veelgestelde vragen en antwoorden aan rondom de Starters Renteregeling.