Hieronder treft u alle vragen aan die betrekking hebben op aspecten die voor u als notariskantoor van belang zijn bij het afhandelen van een hypotheek met de Starters Renteregeling.

Hoe kan ik toestemming vragen voor het vestigen van een overbruggingshypotheek?

Dit kunt u doen door uw gedocumenteerde verzoek te mailen naar info@startersrenteregeling.nl. Op woningen die zijn gefinancierd met behulp van de Starters Renteregeling heeft Social Finance  het tweede recht van hypotheek, waarbij ofwel Obvion ofwel Achmea Hypotheekbank (FBTO, Woonfonds) over het eerste recht van hypotheek beschikt. Voor het vestigen van een derde hypothecaire inschrijving ten behoeve van bijvoorbeeld een overbruggingshypotheek dient u zowel bij de eerste hypotheekhouder als bij ons toestemming te vragen.

Moet ik een kadastrale wijziging doorgeven aan Social Finance?

Ja, Social Finance stelt prijs op het up-to-date houden van haar dossiers. Dit geldt ook voor kadastrale wijzigingen. Zodra een consument besluit om de woning te verkopen, zijn de meest recente kadastrale gegevens noodzakelijk om de hypotheek door te halen.

Waarom wordt de verkoopprijs gevraagd bij een verzoek om een aflosnota?

Bij de Starters Renteregeling is er sprake van een lening die de consument bij Social Finance opbouwt. De lening moet worden terugbetaald aan Social Finance. Echter wanneer er sprake is van geen of onvoldoende waardestijging van de woning dan scheldt Social Finance (een deel van) de lening kwijt. Om dit bedrag te bepalen, gaan wij uit van de verkoopprijs van de onroerende zaak. Zodra u ons deze waarde doorgeeft, kunnen wij de aflosnota opstellen en aan u versturen per email. U kunt uw verzoek sturen naar info@startersrenteregeling.nl.

Hoe vraag ik een aflosnota op?

U kunt als notaris een aflosnota opvragen bij Social Finance. Tevens kunt u toestemmingen en kadastrale wijzigingen doorgeven aan Social Finance door een e-mail te sturen naar info@startersrenteregeling.nl. In geval van een aflossing bij verkoop vernemen wij ook graag de verkoopprijs van de onroerende zaak. Dit heeft te maken met de kwijtscheldingsclausule van de Starters Renteregeling.