Ja, dat mag u zelf bepalen. De Starters Renteregeling is een financieel hypotheekproduct en geen koopvorm zoals bijvoorbeeld KoopGarant. De Starters Renteregeling kent daarom ook geen aanbiedingsplicht of terugkoopverplichting. U mag dus zelf bepalen wanneer en aan wie u de woning verkoopt, tenzij u indertijd uitdrukkelijk anders met de verkopende woningcorporatie bent overeengekomen. Dit zou dan opgenomen moeten zijn in de koopovereenkomst die u heeft ondertekend.