Vacature: Lid Raad van Commissarissen (m/v)

Functieomschrijving

De Raad van Commissarissen van Social Finance N.V. komt graag in contact met kandidaten die belangstelling hebben voor de functie van lid Raad van Commissarissen (m/v).

Functie-eisen

 • Gedegen kennis van de maatschappelijke functie van Social Finance N.V. en bereidheid om zich te verdiepen in de belangen van de bij Social Finance N.V. betrokken partijen.
 • Kennis en ervaring op het gebied van financiële markten en liquidatieprocessen van financiële structuren en instellingen.
 • Het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van Social Finance N.V. te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de risico’s die daarbij worden gelopen
 • Specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van haar/zijn rol binnen de Raad van Commissarissen.
 • Kennis van de werelden waartussen Social Finance N.V. opereert, met name van:
  • financiële markten
  • de woningmarkt
  • de rijksoverheid, governance en financieel toezicht
  • de volkshuisvesting / woningcorporatiesector
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.

Bedrijfsomschrijving

Social Finance N.V. is de uitvoerder van de Starters Renteregeling, een hypotheekproduct voor koopstarters dat in 2009 werd gelanceerd vanuit een samenwerking van woningcorporaties, Achmea Hypotheekbank (Woonfonds) en Vereniging Eigen Huis. In 2011 is ook Obvion hypotheken aangesloten. De deelnemende woningcorporaties hebben zich verenigd in de Coöperatie Smart Finance, die enig aandeelhouder is van Social Finance N.V. Per 1 juli 2016 is de verkoop van de regeling gestopt. De hypotheekportefeuille bevindt zich derhalve in een afbouwfase. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie van Social Finance N.V., de financiële situatie en op de algemene gang van zaken binnen Social Finance N.V.. De Raad van Commissarissen staat de directie met raad en daad ter zijde. De Raad van Commissarissen fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid

Het belang van de objectiviteit en onafhankelijkheid van de commissarissen wordt hierbij benadrukt. De Raad van Commissarissen heeft de volgende opsomming van ‘onverenigbaarheden’ vastgesteld:

 • Een commissaris kan niet zijn een bestuurder of werknemer van toegelaten instellingen in de zin van artikel 19 van de Woningwet, noch van een dochtervennootschap, groepsmaatschappij of afhankelijke maatschappij daarvan;
 • Een commissaris kan niet zijn een bestuurder of werknemer van geldverstrekkers, of financiers waarmee de vennootschap, of een dochtervennootschap, groepsmaatschappij of afhankelijk maatschappij daarvan een financiële relatie onderhoudt;
 • Een commissaris kan geen zakelijke relatie onderhouden met partijen waar Social Finance N.V. een langdurige relatie mee onderhoudt.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de heer Jan Willem van Beek, voorzitter van de Raad van Commissarissen (M: 06-1065 4564).

Sollicitatie

Belangstellenden kunnen tot en met vrijdag 30 april 2021 reageren door een e-mail te sturen naar Social Finance N.V., ter attentie van de heer J.W. van Beek, voorzitter Raad van Commissarissen (E: info@socialfinance.nl).

AFM procedure

Als kredietinstelling valt Social Finance N.V. onder AFM toezicht. Toetsing op geschiktheid en betrouwbaarheid door de AFM maakt onderdeel uit van de procedure.