Als u niets doet, zullen wij u nog eenmaal een herinnering sturen. Indien u hier ook niet op reageert, dan nemen wij aan dat u ervoor kiest de Starters Renteregeling niet voort te zetten en krijgt u daarvan een bevestiging van ons. U gaat dan vanaf de vervaldatum de volledige hypotheekrente betalen, zonder voorschotten van Social Finance. De uitstaande lening wordt vanaf dat moment alleen verhoogd met rente die gelijk is aan de consumentenprijsindex van het voorgaande kalenderjaar (de jaarmutatie CPI). In 2024 bedraagt de rentevergoeding 3,8%. In voorgaande jaren was de rentevergoeding respectievelijk 4,1% (2023: oorspronkelijk 10%, echter het bestuur van Social Finance heeft dit eenmalig naar beneden bijgesteld vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie), 2,7% (2022), 1,3% (2021) en 2,6% (2020).